Dariusz Kowalski

Dariusz Kowalski


Autorska strona informacyjna

Personal website

Thesis

Thesis

Kowalski D. (1996)
Projekt zbiornika na paliwa płynne z dachem pływającym o pojemności V=80.000 m3 z zabezpieczeniami ekologicznym.
Design of the tank for liquid fuels with a floating roof of V = 80.000 m3 with ecological protection
Politechnika Gdańska, Wydział Budownictwa Lądowego, Katedra Konstrukcji Metalowych
Gdansk University of Technology, Department of Civil Engineering, Department of Metal Structures

Kowalski D. (2004)
Wpływ imperfekcji wykonawczych na stan naprężeń w płaszczu stalowego zbiornika walcowego o osi pionowej.
Praca doktorska. Politechnika Gdańska.
Influence of initial imperfections on the vertical tank side stresses.
Thesis. Gdańsk University of Technology.
Dostępne / Available at: postprint