Dariusz Kowalski

Dariusz Kowalski


Autorska strona informacyjna

Personal website

Spis publikacji – wg rodzajów

Monografie

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2015)
Dokumentacja projektowa konstrukcji stalowych w budowlanych przedsięwzięciach inwestycyjnych
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Dostępne / Available at: postprint

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2015)
Dokumentacja projektowa konstrukcji stalowych. Poznaj aktualne wytyczne.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2016)
Dokumentacja projektowa konstrukcji stalowych w budowlanych przedsięwzięciach inwestycyjnych (e-book)
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Dostępne / Available at: postprint

Materiały konferencyjne

Kowalski D. (1997)
The production cost of cylindrical tank shell depending on the sort of steel and metal plate dimensions
Proceedings of the International Conference. Carrying capacity of steel shell structures. Fracture, stability, fatigue, life-time. 1-3 October 1997. Brno, Czech Republic, pp. 259–265. Eds. Krupka, V. and Schneider,

Ziółko J., Kowalski D. (1998)
Remont zbiornika stalowego realizowany w trudnych warunkach lokalnych
Repair of steel tank in difficult local conditions
Sympozjum nt.: Współczesne problemy remontów zbiorników paliw płynnych w świetle obowiązujących norm. Poznań, 3-5 czerwca 1998. Centrum Edukacji ALIAS, Poznań, pp. 1-10
Symposium on: Modern problems of repair of liquid fuel tanks according to the applicable standards. Poznań, 3-5 june 1998. Poznań: Centrum Edukacji ALIAS, pp. 1–10.

Kowalski D. (1999)
Jakościowa i ilościowa ocena odchyłek wykonania płaszczy zbiorników stalowych
Qualitative and quantitative assessment of deviation in the construction of steel tanks
Konferencja. Problemy eksploatacyjne baz magazynowych produktów naftowych, Poznań 11-12 maja 1999. Poznań, Centrum Edukacji ALIAS, Poznań, pp. 1–12.
Conference. Operating problems of oil products storage facilities. Poznań, Centrum Edukacji ALIAS, Poznań, pp. 1–10

Kowalski D. (1999)
Distribution of stresses into steel tank shells induced by executive errors
International colloquium. Latest Advances in Tank Construction Including Problems of Earthquake Resistance. Moscow 12-13 October 1999. Moscow: Moscow State Building University – International Association for Shells and Spatial Structures – IASS – Working group 1 – „Tanks and Silos’’, Moscow State Building University, pp. 17–19.

Ziółko J., Supernak E., Borek,P., Jędrzejewski M., Kowalski D. (2000)
Konstrukcja zbiornika o pojemności V=75 000 m3 dwupłaszczowego i z podwójnym dnem
Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Problemy eksploatacyjne baz magazynowych produktów naftowych’’. Poznań, 15-17 maja 2000. Centrum Edukacji ‘ALIAS’, Poznań, pp. 1–5. (ed.) Ziółko J.

Ziółko J., Supernak E., Borek P., Jędrzejewski M., Kowalski D. (2000)
The Structure of the Tank Having Capacity V=75.000 m3 with Double Wall and Bottom
International Colloquium – New Decisions in Designing and Building of Metallic Tanks. International Associacion for Shell and Spartial Structures IASS , Ukraine, Odesa, june 13-15, 2000. International Colloquium – New Decisions in Designing and Building of Metallic Tnaks. International Association for Shell and Spatial Structures IASS. Working Group 1. Tanks and Silos, p. 9.

Kowalski D. (2000)
Correctness of work execution in tank construction in statistics
19th Czech and Slovak International Conference Steel Structures and Bridges 2000. Strbske Pleso, Vysoke Tatry, Slovenska Republika. Strbske Pleso: September 27-30, 2000, Slovak Association for Steel Structures, pp. 429–433.

Ziółko J., Supernak E., Borek P., Jędrzejewski M., Kowalski D. (2000)
Tank construction of 75 000 m3 capacity with double shell and double bottom
19th Czech and Slovak International Conference Steel Structures and Bridges 2000. Strbske Pleso,Vysoke Tatry, Slovenska Republika, September 27-30, 2000. Slovak Association for Steel Structures, pp. 541–549.

Kowalski D. (2001)
Badania tensometryczne stalowych płaszczy zbiorników z imperfekcjami kształtu
Stresses in tank shell with local deformations using tensometric tests
X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Konstrukcje metalowe – Gdańsk 2001. Gdańsk, 6-8.06.2001, pp. 127–134.
Xth International Scientific-Technical Conference Metal structures – Gdańsk 2001’’. Gdańsk, 6-8.06.2001, pp. 127–134.
Dostępne / Available at: postprint (1) postprint (2)

Kowalski D. (2003)
Stesses in tank shell with shape deformation
Proceedings of the International Conference on Design, Inspection, Maitenance and Operation of Cylindrical Steel Tanks and Pipelines. Prague – Kralupy nad Vltavou, Czech Republic, 8-11 October 2003. Prague – Kralupy nad Vltavou, pp. 143–147. ed. Krupka, V.
Dostępne / Available at: postprint

Kowalski D. (2005)
Analizy numeryczne powłok walcowych z imperfekcjami kształtu
Numerical analysis of cylindrycal shell with shape imperfections
Pięćdziesiąta Pierwsza Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB: „Problemy naukowo-badawcze budownictwa – KRYNICA 2005”?: Gdańsk – Krynica, 12-17 wrzesień 2005. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska, pp. 181–188.
Dostępne / Available at: postprint

Kowalski D. (2007)
Eksploatacja obiektu budowlanego weryfikacją prac projektowych i wykonawczych
Exploatation of building object as the test of the design and executive works
XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin Międzyzdroje, 23-26 maja 2007. AWARIE BUDOWLANE 2007: Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. Szczecin-Międzyzdroje: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, pp. 615–622.

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2008)
Zastosowanie lekkich konstrukcji stalowych do renowacji, rozbudowy i remontów obiektów budowlanych
XXIII Ogólnopolska Konferencja: WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI. Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych: Konstrukcje metalowe, posadzki przemysłowe, lekka obudowa, rusztowania. Szczyrk, 5-8 marca 2008. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Katowicach, (3), pp. 241–292.

Urbańska-Galewska E., Żółtowski K., Ziółko J., Kowalski D., Perliński A., Białek T., Dobiszewski K., Miśkiewicz M., Nowicki M. (2009)
Analiza stanu technicznego hali Olivia po 40 latach użytkowania
Technical condition of the „Olivia” sport hall after 40 years of operational use
XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna. Awarie Budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009. Szczecin-Międzyzdroje: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, pp. 713–720.

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2012)
Wymagania dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej oraz wykonania konstrukcji stalowych
XXVII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Nowoczesne Rozwiązania Konstrukcyjno – Materiałowo – Technologiczne. Konstrukcje Metalowe. Katowice – Szczyrk, 7-10 marca 2012. Katowice-Szczyrk, pp. 365–406.

Kowalski D. (2014)
Influence of geometrical imperfections on stresses in cylindrical shells
Shell Structures: Theory and Applications. CRC Press/Balkema, pp. 527–530.
Dostępne / Available at: postprint (1) postprint (2)

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2016)
Systemy i rozwiązania elementów lekkiej obudowy
XXXI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Szczyrk 24-27 lutego 2016. Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych. Konstrukcje Metalowe, Posadzki przemysłowe, Lekka Obudowa, Rusztowania. Katowice-Szczyrk: PZITB o/Katowice, pp. 213–306.
Dostępne / Available at: postprint

Kowalski D. (2016)
Techniki badania właściwości stali
XIV Konferencja Naukowo-Techniczna. Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego Kielce – Cedzyna. 11-13 maja 2016r. Kielce-Cedzyna: ZG PZITB, pp. 381–389.
Dostępne / Available at: postprint

Kowalski D. (2016)
Problemy z powłokami antykorozyjnymi na elementach wyposażenia obiektów mostowych
Problems with anticorrosion coatings of bridge equipment elements
XX Konferencja Naukowo-Techniczna: Trwałość budowli i ochrona przed korozją. Kontra 2016. Warszawa-Gliwice-Szczyrk, 16-18 maja 2016. Warszawa-Gliwice-Szczyrk, pp. 23–26.
Dostępne / Available at: postprint

Kowalski D. (2016)
Application of Barkhausen effect in the impact assessment of welding to internal stress distribution in steel
Recent Progress in Steel and Composite Structures. Proceedings of the XIII International Conference on Metal Structures 2016 (ICMS2016, Zielona Góra, Poland, 15-17 June 2016). CRC Press/Balkema, pp. 146–147. eds: Giżejowski, M., Kozłowski, A., Marcinowski, J., and Ziółko J.

Kowalski D. (2016)
Application of Barkhausen effect in the impact assessment of welding to internal stress distribution in steel
Recent Progress in Steel and Composite Structures. Proceedings of the XIII International Conference on Metal Structures 2016 (ICMS2016, Zielona Góra, Poland, 15-17 June 2016). London: CRC Press, pp. 353–359. eds: Giżejowski, M., Kozłowski, A., Marcinowski, J., and Ziółko J.
doi: 10.1201/b21417-49

Łukowicz A., Kowalski D. (2016)
Application of Barkhausen method to determine internal stresses in cold-rolled and hot-rolled sheets
Recent Progress in Steel and Composite Structures. Proceedings of the XIII International Conference on Metal Structures 2016 (ICMS2016, Zielona Góra, Poland, 15-17 June 2016). Londyn: CRC Press, pp. 345–351. eds: Giżejowski, M., Kozłowski, A., Marcinowski, J., and Ziółko J.
doi: 10.1201/b21417-48

Łukowicz A., Kowalski D. (2016)
Application of Barkhausen method to determine internal stresses in cold-rolled and hot-rolled sheets
Recent Progress in Steel and Composite Structures. Proceedings of the XIII International Conference on Metal Structures 2016 (ICMS2016, Zielona Góra, Poland, 15-17 June 2016). Zielona Góra: CRC Press/Balkema, pp. 144–145. eds: Giżejowski, M., Kozłowski, A., Marcinowski, J., and Ziółko J.

Kowalski D. (2017)
Naprawa po pożarze stalowej wielokondygnacyjnej wieży produkcyjnej z zastosowaniem sprężanych elementów wzmocnienia
XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Awarie Budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. Szczecin – Międzyzdroje, 22-26 maja 2017. Szczecin-Międzyzdroje: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Kowalski D. (2017)
Wzmocnienie przestrzennych dźwigarów kratowych z zastosowaniem dodatkowego podparcia i sprężenia
XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Awarie Budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. Szczecin – Międzyzdroje, 22-26 maja 2017. Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Artykuły

Kowalski D. (1997)
Ocena kosztów wykonania cylindrycznego zbiornika na paliwa w zależności od gatunku stali i wymiarów blach.
Analysis of execution costs of cylindrical fuel tanks in dependance on steal sort and plate sizes
Inżynieria i Budownictwo, 53(7), pp. 379–381.

Ziółko J., Kowalski D. (1998)
Remont zbiornika stalowego w trudnych warunkach lokalnych
The repair of steel tank carried out under haevy building-site conditions
Inżynieria i Budownictwo, 54(6), pp. 308–311.

Ziółko J., Kowalski D. (1999)
Remont zbiornika stalowego realizowany w trudnych warunkach lokalnych
Konstrukcje Stalowe. Polska Izba Konstrukcji Stalowych, Warszawa, 31(2), pp. 38–40.

Kowalski D. (2001)
Naprężenia w płaszczu zbiornika stalowego z lokalnymi deformacjami
Streeses in steel tank shell with local deformation on the shell
Inżynieria i Budownictwo. Fundacja PZITB Inżynieria i Budownictwo, Warszawa, 57(6), pp. 351–353.
Dostępne / Available at: postprint

Kowalski D. (2004)
O wpływie imperfekcji geometrycznych na naprężenia w powłokach walcowych
On influence of geometrical imperfections on stress level in cylindrical shell
Inżynieria i Budownictwo. Fundacja PZITB Inżynieria i Budownictwo, Warszawa, 60(11), pp. 611–614.
Dostępne / Available at: postprint

Kowalski D., Nowicki M. (2007)
Ocena wskaźnika wykorzystania nośności wybranych elementów stalowej konstrukcji wiaty według PN-90/B-03200 i PN-EN 1993-1-1
The evaluation of resistance ulilization factor according to PN-B-03200 and PN-EN 1993-1 of selected elements of an umbrela roof
Inżynieria i Budownictwo. Fundacja PZITB Inżynieria i Budownictwo, Warszawa, 63(11), pp. 573–575.

Kowalski D., Urbańska-Galewska E. (2011)
Zastosowanie lekkich konstrukcji stalowych w przebudowach dachów
Inżynier Budownictwa. Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o., 86(7), pp. 60–64.

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2012)
Dokumentacja Projektowa. Wymagania dla konstrukcji stalowych. Część 1
Builder. PWB Media, Warszawa, 180(7), pp. 62–65.

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2012)
Dokumentacja Projektowa. Wymagania dla konstrukcji stalowych. Część 2
Builder. PWB Media, Warszawa, 181(8), pp. 50–53.

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2012)
Zasady wykonania konstrukcji stalowych
Builder. PWB Media, Warszawa, 182(9), pp. 80–84.

Kowalski D. (2012)
Aluminiowo-poliwęglanowe poszycie przekrycia stadionu piłkarskiego w Gdańsku
The aluminium and polycarbonate covering of the canopy above the stadium in Gdańsk
Inżynieria i Budownictwo. Inżynieria i Budownictwo, 68(12), pp. 643–646.

Kowalski D. (2013)
The aluminium and polycarbonate covering to the roof over the stadium in Gdańsk
Steel Construction. Wiley Online Library, 6(1), pp. 61–66.
doi: 10.1002/stco.201300002

Kowalski D. (2013)
Problemy realizacji inwestycji z zakresu konstrukcji stalowych
Problems of investment in the field of steel structures
Inżynieria Morska i Geotechnika, 34(5), pp. 355–362.
Dostępne / Available at: postprint

Kowalski D. (2013)
Zapewnienie jakości robót i materiałów w realizacjach budowlanych
Assurance of works and materials quality in the execution of construction
Inżynieria Morska i Geotechnika, 34(5), pp. 362–365.
Dostępne / Available at: postprint

Kowalski D. (2016)
Czy przeglądy okresowe obiektów budowlanych są potrzebne
Are periodic inspections of buildings necessary
Materiały Budowlane, 525(5), pp. 78–79.
doi: 10.15199/33.2016.05.37.

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2016)
Kiedy są niezbędne rysunki warsztatowe konstrukcji stalowych
When steel structures workshop drawings are essential
Materiały Budowlane, 525(5), pp. 109–110
doi: 10.15199/33.2016.05.52

Kowalski D. (2016)
Korozja i zniszczenia kształtowników stalowych o przekrojach zamkniętych
Corrosion and destruction steel hollow sections
Przegląd Budowlany (Builders reviev), 87(5), pp. 32–34.

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2016)
Wymagania stawiane lekkiej obudowie
Requirements for lightqweight cladding
Izolacje, 206(5), pp. 76–86.

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2016)
Lekka obudowa. Cz. 1. Klasyfikacje i wymagania
Builder, 227(6), pp. 86–89.
Dostępne / Available at: postprint html

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2016)
Układy konstrukcyjne lekkiej obudowy
Lightweight cladding structural systems
Izolacje, 207(6), pp. 60–68.

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2016)
Lekka obudowa. Cz. 2. Bezpieczeństwo pożarowe
Builder, 228(7), pp. 114–116.

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2016)
Nadbudowy i renowacje elewacji z wykorzystaniem materiałów i elementów lekkiej obudowy
Superstructure and facade renovation with the use of light cladding materials and parts
Izolacje, 208(7), pp. 50–55.

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2016)
Remonty i przebudowy dachów z zastosowaniem elementów lekkiej obudowy
Repair and reconstruction of roofs using elements of claddings
Izolacje, 208(7), pp. 58–63.

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2016)
Lekka obudowa. Cz. 3. Wymagania funkcjonalno-użytkowe
Builder, 229(8), pp. 80–84.

Kowalski D. (2016)
Materiały i elementy stosowne do wykonanie lekkiej obudowy (cz. 1). Materiały metalowe
Materials and components used to produce light claddings. Part 1: Metal materials
Izolacje, 209(9), pp. 61–68.

Kowalski D. (2016)
Materiały i elementy stosowne do wykonanie lekkiej obudowy (cz. 2). Materiały ze szkła budowlanego
Materials and components used to do light claddings. Part 2: Architectural glass materials
Izolacje, 211(11), pp. 92–101.

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2016)
Lekka obudowa. Cz. 4. Układy konstrukcyjne
Builder, 233(12), pp. 106–110.
Dostępne / Available at: postprint

Kowalski D. (2017)
Materiały i elementy stosowne do wykonanie lekkiej obudowy (cz. 3). Materiały okładzinowe kamienne i kamiennopochodne
Materials and components used to do light claddings. Part 3: Stone and stone-based cladding materials
Izolacje, 212(1), pp. 22–29.

Kowalski D. (2017)
Materiały szklane w lekkiej obudowie. Cz. 1.
Builder, 234(1), pp. 62–65.

Kowalski D. (2017)
Materiały szklane w lekkiej obudowie. Cz. 2.
Builder, 235(2), pp. 62–64.

Kowalski D. (2017)
Materiały szklane w lekkiej obudowie. Cz. 3. Cechy techniczne i użytkowe szyb
Builder, 236(3), pp. 88–91.
Dostępne / Available at: postprint

Kowalski D. (2017)
Problemy z powłokami antykorozyjnymi na elementach wyposażenia obiektów mostowych
Problems with anticorrosion coatings of bridge equipment element
Ochrona przed Korozją / Corrosion Protection, 60(3), pp. 65–68.
doi: 10.15199/40.2017.3.3

Kowalski D., Urbańska-Galewska E. (2017)
Lekkie pokrycia z płyt warstwowych
Inżynier Budownictwa, 148(3), pp. 70–75.
Dostępne / Available at: postprint

Kowalski D. (2017)
Metalowe przegrody i obudowy ścian oraz dachów. Cz. 1
Builder, 237(4), pp. 86–89.
Dostępne / Available at: postprint

Kowalski D. (2017)
Metalowe przegrody i obudowy ścian oraz dachów. Cz. 2
Builder, 239(6), pp. 86–89.

Kowalski D. (2017)
‘CEER’,
CEER.

Thesis

Kowalski D. (1996)
Projekt zbiornika na paliwa płynne z dachem pływającym o pojemności V=80.000 m3 z zabezpieczeniami ekologicznym.
Design of the tank for liquid fuels with a floating roof of V = 80.000 m3 with ecological protection
Politechnika Gdańska, Wydział Budownictwa Lądowego, Katedra Konstrukcji Metalowych
Gdansk University of Technology, Department of Civil Engineering, Department of Metal Structures

Kowalski D. (2004)
Wpływ imperfekcji wykonawczych na stan naprężeń w płaszczu stalowego zbiornika walcowego o osi pionowej.
Praca doktorska. Politechnika Gdańska.
Influence of initial imperfections on the vertical tank side stresses.
Thesis. Gdańsk University of Technology.
Dostępne / Available at: postprint

Patenty

Kowalski D. (2014)
Sposób aktywnego wzmocnienia słupowego elementu konstrukcyjnego, zwłaszcza stalowego i konstrukcja do aktywnego wzmocnienia słupowego elementu konstrukcyjnego, zwłaszcza stalowego.
Polska.

Kowalski D. (2017)
Sposób wzmocnienia dźwigara kratownicowego, zwłaszcza stalowego, przy pomocy zewnętrznej konstrukcji sprężanej

Raporty

Ziółko J., Kowalski D. (2000)
Sprawozdanie z badań tensometrycznych stalowego zbiornika nr 2 w Stacji Pomp nr 1 w Adamowie – PERN Przyjaźń’’ S.A. w Płocku, Część 1: Analiza naprężeń w płaszczu zbiornika z lokalnymi deformacjami.
Politechnika Gdańska.

Rozdziały

Kowalski D. (2001)
Dokładność wykonawstwa konstrukcji zbiornikowych w ujęciu statystycznym i wytrzymałościowym
Accuracy of the tank structures performance in statistical description and in strength analysis
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej 585, Budownictwo Lądowe LVI. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, pp. 149–156.

Kowalski D. (2004)
Badania tensometryczne płaszcza zbiornika z imperfekcjami kształtu
Tensometric test of tank shell with imperfections shape
Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2004, pp. 393–400. ed: Kamiński, M., Andrzej, K., Łodo, A., Michałek, J.

Kowalski D. (2007)
Wpływ redukcji kosztów wykonania stalowych konstrukcji budowlanych na ich właściwości eksploatacyjne i utrzymanie
The inflienece of the costs reduction of steel structures on the exploatation and maintenance properties
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej nr 605. Budownictwo Lądowe LXI, pp. 185–192.

Kowalski D. (2012)
The aluminium and polycarbonate covering of the canopy above the stadium in Gdansk,
Zbiór prac naukowych Ukraińskiego Instytutu Konstrukcji Stalowych imienia W.M. Szymanowskiego O.W. Szymanowski – Kijów. V. Shimanovsky Ukrainian Instutute of Steel Construction, Kyiv, Ukraine,. Kijów: V. Shimanovsky Ukrainian Instutute of Steel Construction, Kyiv, Ukraine, pp. 166–176.

Węglarz P., Kujawa M., Kowalski D. (2014)
Analiza przyczyn niszczenia modułowych urządzeń dylatacyjnych stosowanych na drogach ekspresowych
Analysis of single seal expansion joints’ damages reasons, used in expressways’ building’
Mechanika stosowana 8/2014. Sesja naukowa. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, p. 85.
Applied Mechanics 8/2014. Bydgoszcz: POLISH SOCIETY OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS, BYDGOSZCZ BRANCH, p. 86.

Kowalski D. (2020)
NIENISZCZĄCE BADANIA STALOWYCH KONSTRUKCJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
NON-DESTRUCTIVE TESTING OF STEEL BUILDING STRUCTURES
XXXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Beskidy 3-6 marca 2020
Innowacyjne i Współczesne Rozwiązania w Budownictwie
Konstrukcje Metalowe, Posadzki Przemysłowe, Lekka Obudowa, Rusztowania
Obciążenia, trwałość, zabezpieczenia, posadzki i rusztowania.
Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,
ISBN 978-83-66249-45-5, pp. 149-196,

Dostępne / Available at: postprint

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2020)
ZAPEWNIENIE JAKOŚCI KONSTRUKCJI STALOWYCH NA WSZYSTKICH ETAPACH PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO
QUALITY ASSURANCE OF STEEL STRUCTURES AT ALL STAGES OF THE INVESTMENT UNDERTAKING
XXXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Beskidy 3-6 marca 2020
Innowacyjne i Współczesne Rozwiązania w Budownictwie
Konstrukcje Metalowe, Posadzki Przemysłowe, Lekka Obudowa, Rusztowania
Obciążenia, trwałość, zabezpieczenia, posadzki i rusztowania.
Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,
ISBN 978-83-66249-45-5, pp. 369-405,

Dostępne / Available at: postprint