Dariusz Kowalski

Dariusz Kowalski


Autorska strona informacyjna

Personal website

Rozdziały

Rozdziały

Kowalski D. (2001)
Dokładność wykonawstwa konstrukcji zbiornikowych w ujęciu statystycznym i wytrzymałościowym
Accuracy of the tank structures performance in statistical description and in strength analysis
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej 585, Budownictwo Lądowe LVI. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, pp. 149–156.

Kowalski D. (2004)
Badania tensometryczne płaszcza zbiornika z imperfekcjami kształtu
Tensometric test of tank shell with imperfections shape
Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2004, pp. 393–400. ed: Kamiński, M., Andrzej, K., Łodo, A., Michałek, J.

Kowalski D. (2007)
Wpływ redukcji kosztów wykonania stalowych konstrukcji budowlanych na ich właściwości eksploatacyjne i utrzymanie
The inflienece of the costs reduction of steel structures on the exploatation and maintenance properties
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej nr 605. Budownictwo Lądowe LXI, pp. 185–192.

Kowalski D. (2012)
The aluminium and polycarbonate covering of the canopy above the stadium in Gdansk,
Zbiór prac naukowych Ukraińskiego Instytutu Konstrukcji Stalowych imienia W.M. Szymanowskiego O.W. Szymanowski – Kijów. V. Shimanovsky Ukrainian Instutute of Steel Construction, Kyiv, Ukraine,. Kijów: V. Shimanovsky Ukrainian Instutute of Steel Construction, Kyiv, Ukraine, pp. 166–176.

Węglarz P., Kujawa M., Kowalski D. (2014)
Analiza przyczyn niszczenia modułowych urządzeń dylatacyjnych stosowanych na drogach ekspresowych
Analysis of single seal expansion joints’ damages reasons, used in expressways’ building’
Mechanika stosowana 8/2014. Sesja naukowa. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, p. 85.
Applied Mechanics 8/2014. Bydgoszcz: POLISH SOCIETY OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS, BYDGOSZCZ BRANCH, p. 86.

Kowalski D. (2020)
NIENISZCZĄCE BADANIA STALOWYCH KONSTRUKCJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
NON-DESTRUCTIVE TESTING OF STEEL BUILDING STRUCTURES
XXXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Beskidy 3-6 marca 2020
Innowacyjne i Współczesne Rozwiązania w Budownictwie
Konstrukcje Metalowe, Posadzki Przemysłowe, Lekka Obudowa, Rusztowania
Obciążenia, trwałość, zabezpieczenia, posadzki i rusztowania.
Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,
ISBN 978-83-66249-45-5, pp. 149-196,

Dostępne / Available at: postprint

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2020)
ZAPEWNIENIE JAKOŚCI KONSTRUKCJI STALOWYCH NA WSZYSTKICH ETAPACH PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO
QUALITY ASSURANCE OF STEEL STRUCTURES AT ALL STAGES OF THE INVESTMENT UNDERTAKING
XXXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Beskidy 3-6 marca 2020
Innowacyjne i Współczesne Rozwiązania w Budownictwie
Konstrukcje Metalowe, Posadzki Przemysłowe, Lekka Obudowa, Rusztowania
Obciążenia, trwałość, zabezpieczenia, posadzki i rusztowania.
Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,
ISBN 978-83-66249-45-5, pp. 369-405,

Dostępne / Available at: postprint