Lekka obudowa. Część 1. Klasyfikacja i wymagania

Urbańska-Galewska Elżbieta, Kowalski Dariusz

Builder, vol. 227, nr 6, 2016, p. 86-89
Abstrakt:

Wraz z rozwojem technologii budowlanych w ostatnim 50-leciu nastąpiły istotne zmiany w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych przegród budowlanych. Obudowę obiektów z żelbetowych płyt i bloków prefabrykowanych zastąpiła w wielu inwestycjach tzw. lekka obudowa, zarówno ścienna, jak i dachowa. Nowy cykl artykułów dotyczyć będzie wybranych rodzajów przegród, tzn. zewnętrznych lekkich ścian osłonowych i lekkich pokryć dachowych.

Bibliography
  1. Cwyl M., Podstawowe wymagania normowe współczesnych ścian metalowo-szklanych, „Inżynieria i Budownictwo”, 6/2013, s. 305-307.
  2. Korycki O., Mateja K., Zasady oceny lekkich ścian osłonowych [w:] Naprawy i wzmocnienia konstrukcji metalowych, lekkiej obudowy i posadzek przemysłowych, XV Ogólnopolska Konferencja Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Ustroń 23-26 lutego 2000 r., tom 3, 2000, s. 93-143.
  3. Korycki O., Lekkie przegrody budowlane. DAFA Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad.
  4. Kowalski D., „Aluminiowo-poliwęglanowe poszycie przekrycia stadionu piłkarskiego w Gdańsku”. „Inżynieria i Budownictwo”, nr 12, 2012, s. 643–646.
  5. Kowalski D., „Wpływ redukcji kosztów wykonania stalowych konstrukcji budowlanych na ich właściwości eksploatacyjne i utrzymanie”, Zarządzanie Realizacją Inwestycji Budowlanych. Wyzwania i Perspektywy. Konferencja naukowa, Gdańsk – Sopot, 11-13 października 2007., Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej nr 605. Budownictwo Lądowe LXI, Politechnika Gdańska, 2007, s. 185-192
  6. Kowalski D., “The aluminium and polycarbonate covering of the canopy above the stadium in Gdansk”, V. Shimanovsky Ukraine Institute Steel Construction Kyiv, vol. 9, Oct. 2012.
  7. Kowalski D., “The aluminium and polycarbonate covering to the roof over the stadium in Gdańsk”. Steel Construction, vol. 6, no. 1, pp. 61–66, 2013.
  8. Lewandowski P., Wpływ warunków podparcia na stany graniczne stalowych kasetonów elewacyjnych, Politechnika Gdańska, 2013.
  9. Meuś W., Lekkie przegrody w budownictwie. Arkady, Warszawa 1982