Dariusz Kowalski

Dariusz Kowalski


Autorska strona informacyjna

Personal website

Patenty

Patenty

Kowalski D. (2014)
Sposób aktywnego wzmocnienia słupowego elementu konstrukcyjnego, zwłaszcza stalowego i konstrukcja do aktywnego wzmocnienia słupowego elementu konstrukcyjnego, zwłaszcza stalowego.
Polska.

Kowalski D. (2017)
Sposób wzmocnienia dźwigara kratownicowego, zwłaszcza stalowego, przy pomocy zewnętrznej konstrukcji sprężanej