Dariusz Kowalski

Dariusz Kowalski


Autorska strona informacyjna

Personal website

Materiały konferencyjne

Materiały konferencyjne

Kowalski D. (1997)
The production cost of cylindrical tank shell depending on the sort of steel and metal plate dimensions
Proceedings of the International Conference. Carrying capacity of steel shell structures. Fracture, stability, fatigue, life-time. 1-3 October 1997. Brno, Czech Republic, pp. 259–265. Eds. Krupka, V. and Schneider,

Ziółko J., Kowalski D. (1998)
Remont zbiornika stalowego realizowany w trudnych warunkach lokalnych
Repair of steel tank in difficult local conditions
Sympozjum nt.: Współczesne problemy remontów zbiorników paliw płynnych w świetle obowiązujących norm. Poznań, 3-5 czerwca 1998. Centrum Edukacji ALIAS, Poznań, pp. 1-10
Symposium on: Modern problems of repair of liquid fuel tanks according to the applicable standards. Poznań, 3-5 june 1998. Poznań: Centrum Edukacji ALIAS, pp. 1–10.

Kowalski D. (1999)
Jakościowa i ilościowa ocena odchyłek wykonania płaszczy zbiorników stalowych
Qualitative and quantitative assessment of deviation in the construction of steel tanks
Konferencja. Problemy eksploatacyjne baz magazynowych produktów naftowych, Poznań 11-12 maja 1999. Poznań, Centrum Edukacji ALIAS, Poznań, pp. 1–12.
Conference. Operating problems of oil products storage facilities. Poznań, Centrum Edukacji ALIAS, Poznań, pp. 1–10

Kowalski D. (1999)
Distribution of stresses into steel tank shells induced by executive errors
International colloquium. Latest Advances in Tank Construction Including Problems of Earthquake Resistance. Moscow 12-13 October 1999. Moscow: Moscow State Building University – International Association for Shells and Spatial Structures – IASS – Working group 1 – „Tanks and Silos’’, Moscow State Building University, pp. 17–19.

Ziółko J., Supernak E., Borek,P., Jędrzejewski M., Kowalski D. (2000)
Konstrukcja zbiornika o pojemności V=75 000 m3 dwupłaszczowego i z podwójnym dnem
Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Problemy eksploatacyjne baz magazynowych produktów naftowych’’. Poznań, 15-17 maja 2000. Centrum Edukacji ‘ALIAS’, Poznań, pp. 1–5. (ed.) Ziółko J.

Ziółko J., Supernak E., Borek P., Jędrzejewski M., Kowalski D. (2000)
The Structure of the Tank Having Capacity V=75.000 m3 with Double Wall and Bottom
International Colloquium – New Decisions in Designing and Building of Metallic Tanks. International Associacion for Shell and Spartial Structures IASS , Ukraine, Odesa, june 13-15, 2000. International Colloquium – New Decisions in Designing and Building of Metallic Tnaks. International Association for Shell and Spatial Structures IASS. Working Group 1. Tanks and Silos, p. 9.

Kowalski D. (2000)
Correctness of work execution in tank construction in statistics
19th Czech and Slovak International Conference Steel Structures and Bridges 2000. Strbske Pleso, Vysoke Tatry, Slovenska Republika. Strbske Pleso: September 27-30, 2000, Slovak Association for Steel Structures, pp. 429–433.

Ziółko J., Supernak E., Borek P., Jędrzejewski M., Kowalski D. (2000)
Tank construction of 75 000 m3 capacity with double shell and double bottom
19th Czech and Slovak International Conference Steel Structures and Bridges 2000. Strbske Pleso,Vysoke Tatry, Slovenska Republika, September 27-30, 2000. Slovak Association for Steel Structures, pp. 541–549.

Kowalski D. (2001)
Badania tensometryczne stalowych płaszczy zbiorników z imperfekcjami kształtu
Stresses in tank shell with local deformations using tensometric tests
X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Konstrukcje metalowe – Gdańsk 2001. Gdańsk, 6-8.06.2001, pp. 127–134.
Xth International Scientific-Technical Conference Metal structures – Gdańsk 2001’’. Gdańsk, 6-8.06.2001, pp. 127–134.
Dostępne / Available at: postprint (1) postprint (2)

Kowalski D. (2003)
Stesses in tank shell with shape deformation
Proceedings of the International Conference on Design, Inspection, Maitenance and Operation of Cylindrical Steel Tanks and Pipelines. Prague – Kralupy nad Vltavou, Czech Republic, 8-11 October 2003. Prague – Kralupy nad Vltavou, pp. 143–147. ed. Krupka, V.
Dostępne / Available at: postprint

Kowalski D. (2005)
Analizy numeryczne powłok walcowych z imperfekcjami kształtu
Numerical analysis of cylindrycal shell with shape imperfections
Pięćdziesiąta Pierwsza Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB: „Problemy naukowo-badawcze budownictwa – KRYNICA 2005”?: Gdańsk – Krynica, 12-17 wrzesień 2005. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska, pp. 181–188.
Dostępne / Available at: postprint

Kowalski D. (2007)
Eksploatacja obiektu budowlanego weryfikacją prac projektowych i wykonawczych
Exploatation of building object as the test of the design and executive works
XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin Międzyzdroje, 23-26 maja 2007. AWARIE BUDOWLANE 2007: Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. Szczecin-Międzyzdroje: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, pp. 615–622.

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2008)
Zastosowanie lekkich konstrukcji stalowych do renowacji, rozbudowy i remontów obiektów budowlanych
XXIII Ogólnopolska Konferencja: WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI. Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych: Konstrukcje metalowe, posadzki przemysłowe, lekka obudowa, rusztowania. Szczyrk, 5-8 marca 2008. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Katowicach, (3), pp. 241–292.

Urbańska-Galewska E., Żółtowski K., Ziółko J., Kowalski D., Perliński A., Białek T., Dobiszewski K., Miśkiewicz M., Nowicki M. (2009)
Analiza stanu technicznego hali Olivia po 40 latach użytkowania
Technical condition of the „Olivia” sport hall after 40 years of operational use
XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna. Awarie Budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009. Szczecin-Międzyzdroje: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, pp. 713–720.

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2012)
Wymagania dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej oraz wykonania konstrukcji stalowych
XXVII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Nowoczesne Rozwiązania Konstrukcyjno – Materiałowo – Technologiczne. Konstrukcje Metalowe. Katowice – Szczyrk, 7-10 marca 2012. Katowice-Szczyrk, pp. 365–406.

Kowalski D. (2014)
Influence of geometrical imperfections on stresses in cylindrical shells
Shell Structures: Theory and Applications. CRC Press/Balkema, pp. 527–530.
Dostępne / Available at: postprint (1) postprint (2)

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2016)
Systemy i rozwiązania elementów lekkiej obudowy
XXXI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Szczyrk 24-27 lutego 2016. Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych. Konstrukcje Metalowe, Posadzki przemysłowe, Lekka Obudowa, Rusztowania. Katowice-Szczyrk: PZITB o/Katowice, pp. 213–306.
Dostępne / Available at: postprint

Kowalski D. (2016)
Techniki badania właściwości stali
XIV Konferencja Naukowo-Techniczna. Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego Kielce – Cedzyna. 11-13 maja 2016r. Kielce-Cedzyna: ZG PZITB, pp. 381–389.
Dostępne / Available at: postprint

Kowalski D. (2016)
Problemy z powłokami antykorozyjnymi na elementach wyposażenia obiektów mostowych
Problems with anticorrosion coatings of bridge equipment elements
XX Konferencja Naukowo-Techniczna: Trwałość budowli i ochrona przed korozją. Kontra 2016. Warszawa-Gliwice-Szczyrk, 16-18 maja 2016. Warszawa-Gliwice-Szczyrk, pp. 23–26.
Dostępne / Available at: postprint

Kowalski D. (2016)
Application of Barkhausen effect in the impact assessment of welding to internal stress distribution in steel
Recent Progress in Steel and Composite Structures. Proceedings of the XIII International Conference on Metal Structures 2016 (ICMS2016, Zielona Góra, Poland, 15-17 June 2016). CRC Press/Balkema, pp. 146–147. eds: Giżejowski, M., Kozłowski, A., Marcinowski, J., and Ziółko J.

Kowalski D. (2016)
Application of Barkhausen effect in the impact assessment of welding to internal stress distribution in steel
Recent Progress in Steel and Composite Structures. Proceedings of the XIII International Conference on Metal Structures 2016 (ICMS2016, Zielona Góra, Poland, 15-17 June 2016). London: CRC Press, pp. 353–359. eds: Giżejowski, M., Kozłowski, A., Marcinowski, J., and Ziółko J.
doi: 10.1201/b21417-49

Łukowicz A., Kowalski D. (2016)
Application of Barkhausen method to determine internal stresses in cold-rolled and hot-rolled sheets
Recent Progress in Steel and Composite Structures. Proceedings of the XIII International Conference on Metal Structures 2016 (ICMS2016, Zielona Góra, Poland, 15-17 June 2016). Londyn: CRC Press, pp. 345–351. eds: Giżejowski, M., Kozłowski, A., Marcinowski, J., and Ziółko J.
doi: 10.1201/b21417-48

Łukowicz A., Kowalski D. (2016)
Application of Barkhausen method to determine internal stresses in cold-rolled and hot-rolled sheets
Recent Progress in Steel and Composite Structures. Proceedings of the XIII International Conference on Metal Structures 2016 (ICMS2016, Zielona Góra, Poland, 15-17 June 2016). Zielona Góra: CRC Press/Balkema, pp. 144–145. eds: Giżejowski, M., Kozłowski, A., Marcinowski, J., and Ziółko J.

Kowalski D. (2017)
Naprawa po pożarze stalowej wielokondygnacyjnej wieży produkcyjnej z zastosowaniem sprężanych elementów wzmocnienia
XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Awarie Budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. Szczecin – Międzyzdroje, 22-26 maja 2017. Szczecin-Międzyzdroje: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Kowalski D. (2017)
Wzmocnienie przestrzennych dźwigarów kratowych z zastosowaniem dodatkowego podparcia i sprężenia
XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Awarie Budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. Szczecin – Międzyzdroje, 22-26 maja 2017. Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie