Dariusz Kowalski

Dariusz Kowalski


Autorska strona informacyjna

Personal website

Artykuły

Artykuły

Kowalski D. (1997)
Ocena kosztów wykonania cylindrycznego zbiornika na paliwa w zależności od gatunku stali i wymiarów blach.
Analysis of execution costs of cylindrical fuel tanks in dependance on steal sort and plate sizes
Inżynieria i Budownictwo, 53(7), pp. 379–381.

Ziółko J., Kowalski D. (1998)
Remont zbiornika stalowego w trudnych warunkach lokalnych
The repair of steel tank carried out under haevy building-site conditions
Inżynieria i Budownictwo, 54(6), pp. 308–311.

Ziółko J., Kowalski D. (1999)
Remont zbiornika stalowego realizowany w trudnych warunkach lokalnych
Konstrukcje Stalowe. Polska Izba Konstrukcji Stalowych, Warszawa, 31(2), pp. 38–40.

Kowalski D. (2001)
Naprężenia w płaszczu zbiornika stalowego z lokalnymi deformacjami
Streeses in steel tank shell with local deformation on the shell
Inżynieria i Budownictwo. Fundacja PZITB Inżynieria i Budownictwo, Warszawa, 57(6), pp. 351–353.
Dostępne / Available at: postprint

Kowalski D. (2004)
O wpływie imperfekcji geometrycznych na naprężenia w powłokach walcowych
On influence of geometrical imperfections on stress level in cylindrical shell
Inżynieria i Budownictwo. Fundacja PZITB Inżynieria i Budownictwo, Warszawa, 60(11), pp. 611–614.
Dostępne / Available at: postprint

Kowalski D., Nowicki M. (2007)
Ocena wskaźnika wykorzystania nośności wybranych elementów stalowej konstrukcji wiaty według PN-90/B-03200 i PN-EN 1993-1-1
The evaluation of resistance ulilization factor according to PN-B-03200 and PN-EN 1993-1 of selected elements of an umbrela roof
Inżynieria i Budownictwo. Fundacja PZITB Inżynieria i Budownictwo, Warszawa, 63(11), pp. 573–575.

Kowalski D., Urbańska-Galewska E. (2011)
Zastosowanie lekkich konstrukcji stalowych w przebudowach dachów
Inżynier Budownictwa. Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o., 86(7), pp. 60–64.

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2012)
Dokumentacja Projektowa. Wymagania dla konstrukcji stalowych. Część 1
Builder. PWB Media, Warszawa, 180(7), pp. 62–65.

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2012)
Dokumentacja Projektowa. Wymagania dla konstrukcji stalowych. Część 2
Builder. PWB Media, Warszawa, 181(8), pp. 50–53.

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2012)
Zasady wykonania konstrukcji stalowych
Builder. PWB Media, Warszawa, 182(9), pp. 80–84.

Kowalski D. (2012)
Aluminiowo-poliwęglanowe poszycie przekrycia stadionu piłkarskiego w Gdańsku
The aluminium and polycarbonate covering of the canopy above the stadium in Gdańsk
Inżynieria i Budownictwo. Inżynieria i Budownictwo, 68(12), pp. 643–646.

Kowalski D. (2013)
The aluminium and polycarbonate covering to the roof over the stadium in Gdańsk
Steel Construction. Wiley Online Library, 6(1), pp. 61–66.
doi: 10.1002/stco.201300002

Kowalski D. (2013)
Problemy realizacji inwestycji z zakresu konstrukcji stalowych
Problems of investment in the field of steel structures
Inżynieria Morska i Geotechnika, 34(5), pp. 355–362.
Dostępne / Available at: postprint

Kowalski D. (2013)
Zapewnienie jakości robót i materiałów w realizacjach budowlanych
Assurance of works and materials quality in the execution of construction
Inżynieria Morska i Geotechnika, 34(5), pp. 362–365.
Dostępne / Available at: postprint

Kowalski D. (2016)
Czy przeglądy okresowe obiektów budowlanych są potrzebne
Are periodic inspections of buildings necessary
Materiały Budowlane, 525(5), pp. 78–79.
doi: 10.15199/33.2016.05.37.

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2016)
Kiedy są niezbędne rysunki warsztatowe konstrukcji stalowych
When steel structures workshop drawings are essential
Materiały Budowlane, 525(5), pp. 109–110
doi: 10.15199/33.2016.05.52

Kowalski D. (2016)
Korozja i zniszczenia kształtowników stalowych o przekrojach zamkniętych
Corrosion and destruction steel hollow sections
Przegląd Budowlany (Builders reviev), 87(5), pp. 32–34.

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2016)
Wymagania stawiane lekkiej obudowie
Requirements for lightqweight cladding
Izolacje, 206(5), pp. 76–86.

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2016)
Lekka obudowa. Cz. 1. Klasyfikacje i wymagania
Builder, 227(6), pp. 86–89.
Dostępne / Available at: postprint html

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2016)
Układy konstrukcyjne lekkiej obudowy
Lightweight cladding structural systems
Izolacje, 207(6), pp. 60–68.

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2016)
Lekka obudowa. Cz. 2. Bezpieczeństwo pożarowe
Builder, 228(7), pp. 114–116.

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2016)
Nadbudowy i renowacje elewacji z wykorzystaniem materiałów i elementów lekkiej obudowy
Superstructure and facade renovation with the use of light cladding materials and parts
Izolacje, 208(7), pp. 50–55.

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2016)
Remonty i przebudowy dachów z zastosowaniem elementów lekkiej obudowy
Repair and reconstruction of roofs using elements of claddings
Izolacje, 208(7), pp. 58–63.

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2016)
Lekka obudowa. Cz. 3. Wymagania funkcjonalno-użytkowe
Builder, 229(8), pp. 80–84.

Kowalski D. (2016)
Materiały i elementy stosowne do wykonanie lekkiej obudowy (cz. 1). Materiały metalowe
Materials and components used to produce light claddings. Part 1: Metal materials
Izolacje, 209(9), pp. 61–68.

Kowalski D. (2016)
Materiały i elementy stosowne do wykonanie lekkiej obudowy (cz. 2). Materiały ze szkła budowlanego
Materials and components used to do light claddings. Part 2: Architectural glass materials
Izolacje, 211(11), pp. 92–101.

Urbańska-Galewska E., Kowalski D. (2016)
Lekka obudowa. Cz. 4. Układy konstrukcyjne
Builder, 233(12), pp. 106–110.
Dostępne / Available at: postprint

Kowalski D. (2017)
Materiały i elementy stosowne do wykonanie lekkiej obudowy (cz. 3). Materiały okładzinowe kamienne i kamiennopochodne
Materials and components used to do light claddings. Part 3: Stone and stone-based cladding materials
Izolacje, 212(1), pp. 22–29.

Kowalski D. (2017)
Materiały szklane w lekkiej obudowie. Cz. 1.
Builder, 234(1), pp. 62–65.

Kowalski D. (2017)
Materiały szklane w lekkiej obudowie. Cz. 2.
Builder, 235(2), pp. 62–64.

Kowalski D. (2017)
Materiały szklane w lekkiej obudowie. Cz. 3. Cechy techniczne i użytkowe szyb
Builder, 236(3), pp. 88–91.
Dostępne / Available at: postprint

Kowalski D. (2017)
Problemy z powłokami antykorozyjnymi na elementach wyposażenia obiektów mostowych
Problems with anticorrosion coatings of bridge equipment element
Ochrona przed Korozją / Corrosion Protection, 60(3), pp. 65–68.
doi: 10.15199/40.2017.3.3

Kowalski D., Urbańska-Galewska E. (2017)
Lekkie pokrycia z płyt warstwowych
Inżynier Budownictwa, 148(3), pp. 70–75.
Dostępne / Available at: postprint

Kowalski D. (2017)
Metalowe przegrody i obudowy ścian oraz dachów. Cz. 1
Builder, 237(4), pp. 86–89.
Dostępne / Available at: postprint

Kowalski D. (2017)
Metalowe przegrody i obudowy ścian oraz dachów. Cz. 2
Builder, 239(6), pp. 86–89.

Kowalski D. (2017)
‘CEER’,
CEER.