Dariusz Kowalski

Dariusz Kowalski


Autorska strona informacyjna

Personal website

Strona główna

Moje profile na:

 
 
 
 
 
 

Moje identyfikatory:

Researcher ID: A-8999-2013
Scopus: 55905693200
Pbnld: 917717
Orcid ID: 0000-0002-0393-8366
OPI: 124815
Publons: 1410685

 
 

Informacje teleadresowe:

Miejsce Pracy Katedra Konstrukcji Metalowych
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska
Department of Metal Structures
Faculty of Civil and Environmental Engineering
Gdansk University of Technology
E-mail kowdar@pg.edu.pl, dariusz.kowalski@wilis.pg.gda.pl
Telefon +48 58 347 27 16,  +48 58 347 10 47,   Skype: kowdar-gdansk
Adres Katedra Konstrukcji Metalowych
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk, Polska
Budynek 21 „Żelbet”
Pokój: 112
Department of Metal Structures
Faculty of Civil and Environmental Engineering
Gdansk University of Technology
ul. G. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk, Poland,
Building no. 21 (Zelbet)
Room 112